bann_head_final

  2 3 1 4 5 6
12
26

AMEX 601

Атоматична телефонна централа AMEX 601 за една градска линия и шест вътрешни телефонни поста.
Подходяща е за малък офис или домашно ползване


Функционални възможности :


Централата има следните функционални възможности :
- свързване на 1 селищни или учрежденски абонатни линии /АЛ-САТЦ или АЛ-УАТЦ/ с обозначение А 1 ;
- свързване до 6 вътрешни телефонни поста (ВТП) /абоната/с номера от 21 до 26
- заемане на външна линия от всеки ВТП
- приемане на външен разговор от всеки ВТП
- автоматично задържане и прехвърляне на външен разговор с и без оповестяване /междинен разговор преди прехвърлянето/
- обратно запитване към ВТП или в помещението
- повторно повикване
- задържане на външен разговор
- подаване на музикален сигнал при задържане на външен разговор
- пренасочване на повикванията към даден ВТП към друг ВТП
- общо повикване
- повикване с "почукване"
- забрана за водене на външни разговори
- ограничаване възможността за водене на външен разговор (междуградски и международни)
- нощен режим на работа
- наблюдаване на помещение
- свързване на домофонна уредба с приемане на сигнал от звънец на входната врата, командване на разговорната връзка и
интегрираната ел. брава