bann_head_final
  2 3 1 4 5 6
         
 
26

ISDN T-Sinus 62     
Безжичен ISDN телефонен апарат с дисплей. Осъществявате директна, качествена телефонна връзка по ISDN линия.
повече информация more information