bann_head_final

  2 3 1 4 5 6
12
26

ISTEC 1003-1008

Характеристики:
 
• Свързване point-to-point, point-to-multipoint
• ISDN протокол ITR6 и DSS1 (Euro ISDN)
• Свързване на телефонни апарати с тонално набиране
• Свързване на телефонни апарати с импулсно набиране
• Вътрешна конференция между три абоната
• Възможност за свързване на домофонна инсталация
• Възможност за отваряне на врата
• Възможност за свързване на външен източник на музикална пауза
• Сигнализиране при отваряне на врата
• Музикална пауза
• Таксуване
• Обратно запитване
• Прехвърляне на разговор
• Конферентен разговор
• Приемане на позвъняване (pick-up)
• Разговор с два абоната (през 2В канала)
• Пренасочване на повикване за вътрешни абонати и селищна абонатна линия
• Забрана за набиране – 5 нива
• Дневен и нощен режим на работа
• Програмиране от РС или телефон
 
Ръководство за работа и програмиране