bann_head_final

  2 3 1 4 5 6
12
26

ISDN Hagenuk Surf MAX


 
• Hagenuk Surf MAX   е терминален адаптер за включване към Euro ISDN основен достъп BRA(2B+D)
• Поддържа  2  аналогови порта
• RS  интерфейс  за връзка с  РС
• Предаване на данни и глас едновременно
• Идентификация на повикванията CLIP
• Прехвърляне на повикване към другия В канал.
• Ползване на всички ISDN услуги.
 
     
Функционални възможности
•   Изчакващо повикване
•  Приемане на разговор от телефонен секретар
•  Автоматично обратно повикване /при свободно или заето/
•  Функция “CLIP” за аналогови апарати
•  Пет нива за достъп до градска линия
•  Въвеждане на лимит на разговорите
•  Автоматично заемане на градска линия
•  Памет за 100 телефонни номера
•  Външно и вътрешно прехвърляне на разговорите
•  Възможност за свързване на комбинирани крайни устройства
•  Конфигуриране от РС
•  Конфигуриране от телефонен  апарат
•  Последователно приемане на разговор с два външни абоната
•  Програмиране на  MSN
•  Посредничество при входящи повиквания
•  Пренасочване на повикването/веднага, след време, при заето/


Описание/Програмиране: