bann_head_final

  2 3 1 4 5 6
12
26

ISDN ТА EUMEX 504

Характеристики:
 
• Eumex 504 PC USB  е телефонна централа за включване към Euro ISDN основен достъп BRA(2B+D)
• Поддържа  4  аналогови порта
• USB  интерфейс или V.24 за връзка с  РС
• Предаване на данни и глас едновременно
• Ускорява два пъти връзката с Интернет, като свързва двата ISDN канала в един общ 128 Kbit/ s.
• Идентификация на повикванията CLIP
• Прехвърляне на повикване към другия В канал.
• Ползване на всички ISDN услуги.
 
     
Функционални възможности
•   Изчакващо повикване
•  Приемане на разговор от телефонен секретар
•  Автоматично обратно повикване /при свободно или заето/
•  Функция “CLIP” за аналогови апарати
•   USB или  V.24  свързване към  компютър
•  Пет нива за достъп до градска линия
•  Таксуване на телефонни разговори
•  Въвеждане на лимит на разговорите
•  Автоматично заемане на градска линия
•  Памет за 100 телефонни номера
•  Външно и вътрешно прехвърляне на разговорите
•  Възможност за свързване на комбинирани крайни устройства
•   Конфигуриране от РС
•  Конфигуриране от телефонен  апарат
•  Последователно приемане на разговор с два външни абоната
•  Програмиране на  MSN
•  Посредничество при входящи повиквания
•  Пренасочване на повикването/веднага, след време, при заето/


Ръководство за работа и програмиране