bann_head_final

  2 3 1 4 5 6
12
26

ТА 2 a/b Komfort

TA 2 a/b Komfort е терминален  адаптер   за включване към Euro ISDN основен достъп BRA(2B+D)

Технически характеристики:


- Позволява включване до 2 аналогови крайни устройства.
- Включване до 3 MSN.
- Автоматично активиране след присвояване на a/ b порт.
- Ползване на всички ISDN услуги.