bann_head_final

  2 3 1 4 5 6
     
12

Siemens Hicom 100E
Hicom 100e представлява комуникационна система   предназначена за малки и средни фирми
повече информация more information

COMpact 3000 isdn

 Системите COMpact 3000, са модерни телефонни централи с множество професионални характеристики. Освен това, по същия начин те могат да бъдат използвани и като gateway, media converter или central voicemail system в съществуващи инсталации.

повече информация more information
AGFEO AC 14
Телефонна централа с 1 ISDN BRI телефонна линия и 4 вътрешни поста, подходяща за малки офиси
повече информация more information
11
         
 

Siemens Optiset Standart    
Системен  телефонен апарат с дисплей. Осъществявате директна, качествена телефонна връзка.
повече информация more information

                

Siemens Hicom / Hipath

Модули - платки за телефонни централи Siemens Hicom/Hipath                                                 повече информация more information

СПЕЦИАЛНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
   
   
 
26

ISTEC 1003 - 1008
ISDN телефонна централа
повече информация more information

26
Siemens Gigaset 3060
ISDN безжична телефонна централа
повече информация more information